European Business Consortium S.E.

Prodej českých firem ruským investorům

Společnost M&A Aliance s.r.o. zajišťuje pro své klienty cílený výběr strategických ruských investorů pro akviziční transakce, zprostředkovává prodej českých firem na ruském trhu a poskytuje s tím související komplexní poradenství.

Naše specializace – diskrétní prodej středních a velkých ziskových firem ruským investorům

Tato specializace je založena na bezprostředních a důvěrných kontaktech s velkými ruskými investory, mezi nimiž jsou nejvýznamnější ruské korporace, investiční fondy i soukromí investoři.

Prodej velkých funkčních podniků, které zaujímají výrazné postavení na českém trhu, vyžaduje značnou úroveň diskrétnosti a vysokou profesionalitu prodejce, na jejíž úrovni si naše společnost zakládá.

Kvalifikace managementu, bohaté zkušenosti a spolehlivost našich distribučních cest, které vedou ke konkrétním ruským investorům, zajišťují efektivní a rychlý prodej firem jakékoliv velikosti působících v širokém spektru hospodářských odvětví české ekonomiky.

Na rozdíl od většiny českých společností podnikajících na českém trhu fúzí a akvizicí firem, prodej firem s pomocí M&A Aliance se odlišuje krátkými lhůtami průběhu celého procesu představujícími v průměru půlroční období.

Prodáváme úspěšně i menší ziskové firmy

Jestliže je prodej středních a velkých podniků ohraničen úzkým okruhem investorů a je cíleně zaměřen, pak o prodej menších firem projevuje zájem daleko více středních ruských podnikatelů a soukromých investorů. S ohledem na jejich velký počet je hlavním prostředkem komunikace s nimi náš ruský portál www.cz-realty.ru , na němž zveřejňujeme komerční nabídky prodeje menších českých firem.

Mnoho ruských investorů zainteresovaných v investování do podnikatelského sektoru České republiky nám posílá poptávky a požadavky na koupi menších českých firem v různých odvětvích, jejichž hodnota se pohybuje do 2 mln. EURO.

Nehledě na to, že prodej menších ziskových firem je ve srovnání s prodejem velkých podniků méně náročný, věnujeme maximální pozornost všem požadavkům našich českých klientů z hlediska pečlivé organizace a diskrétnosti procesu prodeje firmy.

Od samotného počátku spolupráce s klienty prodávajícími firmu máme na zřeteli to, že pro většinu z nich je prodej jejich podniku mimořádně významným krokem, do něhož vkládají velké naděje a mají proto vysoké nároky na profesionalitu a odpovědnost zprostředkovatelské společnosti.

Proč je prodej firmy přes M&A Aliance nejefektivnější cestou

 • Disponujeme širokým portfoliem poptávek ruských investorů po investicích v ČR a jsme schopni provést transakci prodeje firmy v krátkém časovém úseku
 • Dokážeme vaši firmu na prodej cíleně připravit a dohodnout s ruskými podnikateli lepší cenu, než byste získali na stagnujícím českém trhu
 • Zajistíme požadovanou míru diskrétnosti prodeje firmy
 • K prodávajícímu přivedeme jen pečlivě prověřené investory, kteří jsou připraveni vést konstruktivní jednání o akvizici firmy
 • Při prodeji firmy budeme prodávajícímu asistovat ve všech fázích jednání a provedeme ho celým procesem – od záměru až po uzavření smlouvy o převodu obchodních podílů či akcií, včetně předání firmy novému ruskému majiteli
 • Zajistíme částečné financování akviziční transakce (v případě nutnosti) českými bankami, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme
 • Odměna za naše služby spojené s prodejem firmy je splatná až po úspěšném uzavření celé transakce. Proto jsme maximálně zainteresováni v dosažení konečného výsledku – prodeje firmy v co nejkratší době za co nejlepší cenu

Čeští podnikatelé, kteří se rozhodli prodat svoji firmu nebo obchodní podíl a hledají solidního investora, mají reálnou šanci realizovat své záměry prostřednictvím společnosti M&A Aliance s.r.o..

 

Mohlo by Vás zajímat

Krizový management - řešení a prevence krizových situací v podnikání - www.akvizice.eu

 • Odkup zadlužených firem ruskými investory
 • Likvidace firem
 • Krizové poradenství.
 • Daňová optimalizace.
 • Odkup závazků dlužníka od věřitelů.
 • Restrukturalizace závazků.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Ochrana před nepřátelským převzetím.
 • Řešení nestandardních situací v podnikání.
 • Mimosoudní řešení obchodních sporů.

Pokud jste rozhodnuti prodat svoji firmu, pak nás kontaktujte prostřednictvím Formuláře pro předběžnou konzultaci. První konzultace je zcela zdarma.

Formulář pro předběžnou konzultaci se specialisty M&A

Poptávka prodeje firem a obchodních podílů