European Business Consortium S.E.

Prodej českých firem ruským investorům

Společnost M&A Aliance s.r.o. zajišťuje pro své klienty cílený výběr strategických ruských investorů pro akviziční transakce, zprostředkovává prodej českých firem na ruském trhu a poskytuje s tím související komplexní poradenství.

Naše specializace – diskrétní prodej středních a velkých ziskových firem ruským investorům

Tato specializace je založena na bezprostředních a důvěrných kontaktech s velkými ruskými investory, mezi nimiž jsou nejvýznamnější ruské korporace, investiční fondy i soukromí investoři.

Prodej velkých funkčních podniků, které zaujímají výrazné postavení na českém trhu, vyžaduje značnou úroveň diskrétnosti a vysokou profesionalitu prodejce, na jejíž úrovni si naše společnost zakládá.

Kvalifikace managementu, bohaté zkušenosti a spolehlivost našich distribučních cest, které vedou ke konkrétním ruským investorům, zajišťují efektivní a rychlý prodej firem jakékoliv velikosti působících v širokém spektru hospodářských odvětví české ekonomiky.

Na rozdíl od většiny českých společností podnikajících na českém trhu fúzí a akvizicí firem, prodej firem s pomocí M&A Aliance se odlišuje krátkými lhůtami průběhu celého procesu představujícími v průměru půlroční období.

Prodáváme úspěšně i menší ziskové firmy

Jestliže je prodej středních a velkých podniků ohraničen úzkým okruhem investorů a je cíleně zaměřen, pak o prodej menších firem projevuje zájem daleko více středních ruských podnikatelů a soukromých investorů. S ohledem na jejich velký počet je hlavním prostředkem komunikace s nimi náš ruský portál www.cz-realty.ru , na němž zveřejňujeme komerční nabídky prodeje menších českých firem.

Mnoho ruských investorů zainteresovaných v investování do podnikatelského sektoru České republiky nám posílá poptávky a požadavky na koupi menších českých firem v různých odvětvích, jejichž hodnota se pohybuje do 2 mln. EURO.

Nehledě na to, že prodej menších ziskových firem je ve srovnání s prodejem velkých podniků méně náročný, věnujeme maximální pozornost všem požadavkům našich českých klientů z hlediska pečlivé organizace a diskrétnosti procesu prodeje firmy.

Od samotného počátku spolupráce s klienty prodávajícími firmu máme na zřeteli to, že pro většinu z nich je prodej jejich podniku mimořádně významným krokem, do něhož vkládají velké naděje a mají proto vysoké nároky na profesionalitu a odpovědnost zprostředkovatelské společnosti.

Proč je prodej firmy přes M&A Aliance nejefektivnější cestou

  • Disponujeme širokým portfoliem poptávek ruských investorů po investicích v ČR a jsme schopni provést transakci prodeje firmy v krátkém časovém úseku
  • Dokážeme vaši firmu na prodej cíleně připravit a dohodnout s ruskými podnikateli lepší cenu, než byste získali na stagnujícím českém trhu
  • Zajistíme požadovanou míru diskrétnosti prodeje firmy
  • K prodávajícímu přivedeme jen pečlivě prověřené investory, kteří jsou připraveni vést konstruktivní jednání o akvizici firmy
  • Při prodeji firmy budeme prodávajícímu asistovat ve všech fázích jednání a provedeme ho celým procesem – od záměru až po uzavření smlouvy o převodu obchodních podílů či akcií, včetně předání firmy novému ruskému majiteli
  • Zajistíme částečné financování akviziční transakce (v případě nutnosti) českými bankami, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme
  • Odměna za naše služby spojené s prodejem firmy je splatná až po úspěšném uzavření celé transakce. Proto jsme maximálně zainteresováni v dosažení konečného výsledku – prodeje firmy v co nejkratší době za co nejlepší cenu

Čeští podnikatelé, kteří se rozhodli prodat svoji firmu nebo obchodní podíl a hledají solidního investora, mají reálnou šanci realizovat své záměry prostřednictvím společnosti M&A Aliance s.r.o..

Mohlo by Vás zajímat

Pokud jste rozhodnuti prodat svoji firmu, pak nás kontaktujte prostřednictvím Formuláře pro předběžnou konzultaci. První konzultace je zcela zdarma.

Formulář pro předběžnou konzultaci se specialisty M&A

Poptávka prodeje firem a obchodních podílů