European Business Consortium S.E.

Prodej českých hotelů a pensionů na ruském trhu

 • Nemůžete prodat svůj hotel na stagnujícím českém trhu?
 • Jsou investoři pasivní a nenavrhují vám adekvátní cenu za hotel?
 • Chcete prodat hotel rychle a diskrétně?

Společnost M&A Aliance navrhuje českým vlastníkům hotelů a pensionů výbornou alternativu tuzemskému prodeji – prodej hotelů, sanatorií, pensionů a dalších komerčních objektů turistického charakteru ruským investorům.

Prodej velkých čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů

Naše společnost zajišťuje cílený prodej velkých hotelů a sanatorií v hodnotě od 5 mln. EURO velkým ruským investorům, k nimž patří investiční fondy, finanční skupiny, bohatí soukromí investoři a další zajímaví podnikatelé.

Prodej menších hotelů a pensionů

V souvislosti se stabilním rozvojem ruského turismu i v mimopražských regionech se značně zvýšil zájem ruských soukromých investorů o investování finančních prostředků do menších českých hotelů a pensionů.

Jestliže je prodej velkých hotelů omezen úzkým okruhem investorů, na které je cíleně zaměřen, pak o prodej menších hotelů a pensionů projevuje zájem daleko více středních ruských podnikatelů a soukromých investorů. S ohledem na jejich velký počet je hlavním prostředkem komunikace s nimi náš ruský portál www.cz-realty.ru, na němž zveřejňujeme komerční nabídky menších českých hotelů a pensionů.

Zajistíme diskrétnost prodeje hotelů a pensionů

M&A Aliance používá v praxi osvědčený systém diskrétního prodeje českých výrobních podniků na ruském trhu, který nejlépe odpovídá i potřebám vlastníků hotelů a pensionů.

Majitelé firem mají možnost podle zvláštností svého hotelu vybrat si pro ně ten nejvýhodnější postup, který je založen na systému dílčího uvolňování informací potenciálnímu ruskému investorovi.

Našim klientům poskytujeme široký servis – od vyhledávání investorů a zprostředkování vlastního prodeje hotelu až po poradenské služby:

 • Provedení celkové ekonomické analýzy obchodu a odsouhlasení optimální prodejní ceny hotelu nebo pensionu s vlastníkem objektu
 • Vytvoření plánu prodeje hotelu při respektování jeho zvláštností a zajištění nezbytné úrovně diskrétnosti
 • Vyhotovení prodejní dokumentace: teasteru, krátkého profilu, informačního memoranda a prodejních prospektů
 • Distribuci prodejní dokumentace cílovým investorům
 • Zveřejnění krátkého profilu na stránkách ruského katalogu M&A Aliance a na největších specializovaných ruských portálech
 • Návrh struktury transakce
 • Předběžná jednání a konzultace s potenciálními ruskými zájemci
 • Filtraci potenciálních zájemců s cílem zajistit konstruktivní jednání mezi platbyschopným zájemcem a prodávajícím
 • Zajištění českých vízových dokumentů pro ruského investora
 • Přepravu kupujícího na prohlídky hotelu nebo pensionu a na jednání s prodávajícím
 • Asistenci při všech jednáních mezi prodávajícím a kupujícím
 • Organizaci spolufinancování akviziční transakce českými bankami při prodeji čtyřhvězdičkových nebo pětihvězdičkových hotelů
 • Přípravu a organizaci hluboké všestranné prověrky kupující firmy
 • Koordinaci činnosti právních i dalších poradců obou stran při přípravě transakce
 • Asistenci při konečném vypořádání transakce na straně prodávajícího i kupujícího
 • Pomoc při adaptaci nového vlastníka na nové podmínky podnikání

Vzhledem k tomu, že naše služby spojené s prodejem hotelů a pensionů ruským investorům se co do rozsahu, objemu a nákladům značně liší od obvyklých standardů na českém trhu, je nezbytnou podmínkou spolupráce částečný podíl klienta na jejich financování formou záloh. Tento náš požadavek umocňují zkušenosti, kdy v mnoha případech po našem zprostředkování kontaktů kupovali ruští investoři předmětné hotely nakonec napřímo prostřednictvím svých zahraničních společností sídlících v daňových rájích. Prodej nemovitostí tak sebou nese nemalé riziko obcházení finančních zájmů M&A Aliance. Pokud celá transakce proběhne bez jejich narušení, pak bude tato záloha odečtena z celkové výše naší provize.

M&A Aliance nabízí efektivní, diskrétní a rychlý prodej českých hotelů, sanatorií a pensionů na ruském trhu

Naši specialisté v České republice i v Rusku mají bohaté zkušenosti z prodeje velkých i menších hotelů a pensionů.

Vysoká kvalifikace našeho managementu je zárukou hladké realizace nejsložitějších transakcí a plného uspokojení požadavků i těch nejnáročnějších klientů jakékoliv úrovně.

Naše přednosti:

Pokud jste rozhodnuti prodat svůj hotel, sanatorium, pension nebo jiné zařízení turistického charakteru a souhlasíte s hlavními principy a podmínkami spolupráce s EBC, pak nás kontaktujte prostřednictvím Formuláře pro předběžnou konzultaci.

Formulář pro předběžnou konzultaci se specialisty M&A

Poptávka prodeje komerčních nemovitostí