European Business Consortium S.E.

Prodej středních a velkých podniků ruským investorům

Společnost M&A Aliance se specializuje na vyhledávání strategických investorů, zprostředkování a komplexní poradenství při cíleném prodeji českých podniků ruským investorům.

 • Naše hlavní činnost je spojena s prodejem podniků střední velikosti v hodnotě přibližně 2–50 mil. EUR.
 • M&A Aliance udržuje přímé vztahy s celou řadou největších ruských korporací a s velkými investičními fondy a proto zajišťujeme i prodej velkých českých společností v hodnotě nad 100 mil. EUR.

Prodej funkčních velkých podniků – vlastní proces

S plným respektováním všech specifických rysů prodeje funkčních podniků, jakož i mentality velkých ruských investorů, naše firma vypracovala a v praxi úspěšně využívá komplex zásad a opatření, který v maximální možné míře odpovídá zájmům vlastníků velkých a středních podniků připravených k prodeji:

 • Oslovíme především největší cílové investory

  Díky dobrým kontaktům má M&A Aliance jedinečné možnosti napřímo oslovit jak gigantické ruské korporace, tak i rozmanité kategorie solidních ruských soukromých investorů.

 • Garantujeme diskrétnost prodeje podniku

  Diskrétní průběh procesu změny vlastníků funkčního podniku je jednou z nejdůležitějších podmínek vlastního prodeje. Stupeň jeho diskrétnosti vždy odsouhlasíme s naším klientem. Nezbytnou podmínkou rozkrytí informací ruskému investorovi je Dohoda o ochraně komerčních informací a mlčenlivosti.

Pro distribuci komerčních nabídek prodeje podniků využíváme jen solidních kanálů

Rozšiřování informací o prodeji podniku začíná jejich rozesláním okruhu potenciálních ruských investorů z oboru (nebo oboru blízkého), finančním investorům i našim zákazníkům, kteří se již dříve poptávali o akvizice podniku v určitém hospodářském odvětví, nebo o velké investice v ČR.

Pokud strategické investoři neprojeví zájem o nabídku, pak zveřejníme krátké anonymní informační memorandum na našem ruském portálu www.cz-realty.ru a zároveň na dvou největších ruských portálech specializovaných na prodej funkčního zahraničního byznysu.

Touto formou distribuce nabídky pokryjeme velmi širokou skupinu potenciálních ruských zájemců: podniky z různých oborů, finanční skupiny, privátní investoři, Venture Capital a Private Equity investoři.

 • Uvolňování informací včetně identifikace prodávané firmy konkrétním ruským zájemcům se provádí podle dispozic prodávajícího

  • v první fázi zasíláme teaser nebo krátký profil - anonymní nabídku prodeje podniku s omezenými ekonomickými informacemi a s jeho celkovou charakteristikou pro zjištění zájmu případných zákazníků a sestavení seznamu potenciálních investorů;
  • podrobnější informace - informační memorandum a prodejní prospekt poskytujeme potenciálnímu kupujícímu pouze po předběžném potvrzení jeho zájmu o akvizice;
  • hlavní ekonomické informace poskytujeme investorovi až po zhodnocení jeho platební schopnosti a po podepsání závazku mlčenlivosti;
  • pouze v případě, kdy cíloví investoři neprojeví zájem o prodávaný podnik, zveřejňujeme se souhlasem vlastníka podniku anonymní oznámení v našem ruském katalogu a na hlavních specializovaných portálech ruského internetu. Nezbytnou úroveň diskrétnosti přitom nadále plně respektujeme.

  Tento komplex opatření umožňuje vlastníkům českých funkčních podniků dále podnikat v obvyklém režimu i v době, kdy již byl na ruském trhu spuštěn mechanismus jejích diskrétního prodeje.

 • Provádíme nezbytnou filtraci investorů
  Filtrace investorů nám umožňuje přivést do Česka jen solidní ruské investory připravené na konstruktivní jednání o koupi podniku.

 • Možnost financování akvizičních transakcí
  V Rusku jsou bankovní úvěry velmi drahé. Úroky jdou do výše 17%. Možnost částečného financování akvizičních transakcí levnými evropskými úvěry v mnoha případech značně zvyšuje přitažlivost českých komerčních nabídek u ruských investorů. M&A Aliance umí zorganizovat spoluúčast českých bank na financování obchodního případu. Financování transakce bankou navíc prodávajícímu zprůhledňuje celou akvizici.

 • Zajistíme odborný doprovod v průběhu jednání
  Nejenom přivedeme k prodávajícímu připraveného solidního a solventního ruského investora, ale v průběhu jednání budeme asistovat našemu českému zákazníkovi a hájit jeho zájmy.

 • Zorganizujeme realizaci akviziční transakce od A do Z
  Zajistíme potřebné právní, organizační i technické služby po celou dobu realizace obchodního případu až do okamžiku převedení finančních prostředků na účet prodávajícího a předání předmětu akvizice novému vlastníkovi.

Vysoká kvalifikace našeho managementu a spolupracovníků je zárukou hladké realizace akvizičních transakcí jakéhokoliv typu podniku a plného uspokojení všech požadavků i těch nejnáročnějších klientů.

 

Mohlo by Vás zajímat

Krizový management - řešení a prevence krizových situací v podnikání - www.akvizice.eu

 • Odkup zadlužených firem ruskými investory
 • Likvidace firem
 • Krizové poradenství.
 • Daňová optimalizace.
 • Odkup závazků dlužníka od věřitelů.
 • Restrukturalizace závazků.
 • Vymáhání pohledávek.
 • Ochrana před nepřátelským převzetím.
 • Řešení nestandardních situací v podnikání.
 • Mimosoudní řešení obchodních sporů.

Pokud jste rozhodnuti prodat firmu, pak nás kontaktujte prostřednictvím Formuláře pro předběžnou konzultaci.

Formulář pro předběžnou konzultaci se specialisty M&A

Poptávka prodeje firem a obchodních podílů