M&A Aliance

Prodej ziskových a funkčních firem

Reálná prodejní cena firmy, její připravenost k prodeji, minimalizace potenciálních rizik a očekávaná ziskovost – základ rychlé a úspěšné akviziční transakce

Každý prodej firmy je do určité míry jedinečný. Z tohoto důvodu nemůže existovat univerzální postup úspěšně využitelný jak při prodeji malé firmy, tak i velkého podniku. Avšak každý proces prodeje firmy uskutečňovaný M&A Invest má některé společné strategické rysy a pravidla, které lze rozčlenit do čtyř základních kategori

Společnost M&A Invest navrhuje vlastníkům českých ziskových a fungujících firem, které se rozhodly svou firmu prodat, jedinečný komplex služeb, který umožňuje současný prodej firmy na ruském i českém trhu.

Prodej části obchodního podílu nebo určitého procenta akcií v obchodní korporaci silnému ruskému investorovi může, díky synergickému efektu a kapitálovému vstupu, napomáhat jeho dalšímu růstu a expanzi na nové trhy.