M&A Aliance

Získejte z prodeje své firmy maximum

Zajišťujeme efektivní prodej zavedených českých firem

M&A Invest navrhuje vlastníkům českých firem, kteří se rozhodli svou společnost prodat, jedinečný komplex služeb umožňující souběžný efektivní prodej firmy na trzích Ruska, zemí SNS, Pobaltí a Ukrajiny, a také i v České republice, Německu a Izraeli.

Náš prioritní cílový trh prodeje firem – Rusko a země SNS

Základní marketingová strategie M&A Invest, která je zaměřena na prodej českých firem především investorům ze zemí bývalého SSSR, se opírá o jejich dlouholetou aktivitu, vysokou koupěschopnost a úspěšné zkušenosti akvizic v České republice.

V současné době je prakticky v každém regionu ČR nezanedbatelný počet českých firem s ruským kapitálem. K nejznámějším patří společnosti: Vítkovice Steel, Sberbank CZ, Pilsen Steel, ČKD Blansko Holding, Expobank CZ, Crystalex CZ, Škoda JS, ČKD Kutná Hora, Aircraft Industries, MSA, NVision Czech Republic, Arako, Cerva Group a další.

Ruské investice do akvizic českých společností mají navíc i stabilní tendenci růstu – za poslední čtyři roky se zvýšily pětinásobně a ke konci roku 2016 představovaly 21 miliard korun.

Realizujeme prodej firem na vysoké profesionální úrovni

Většina podnikatelů nemá zkušenosti z prodeje vlastní firmy, případně je má jen ve velmi omezené formě, a proto se jich značná část mylně domnívá, že k prodeji firmy stačí využít služeb prostředníka, stejně jako tomu je u prodeje nemovitosti.

Ve skutečnosti se činnost transakčního poradce při prodeji firmy značně liší od praktik realitních makléřů.

Především je třeba vycházet z toho, že firma je živý organizmus, jehož hospodářský a ekonomický stav se může velmi rychle měnit. Na rozdíl od nemovitosti, která je prakticky celá před očima kupujícího, má prodávaná firma pro něj mnoho jak neviditelných předností, tak i rizikových faktorů a často dokonce i skrytých „kostlivců ve skříni“. Velký význam má pro úspěšný prodej firmy její potenciál a perspektivy budoucího rozvoje, které potenciální investor velmi pečlivě prozkoumá.

S ohledem na tyto skutečnosti se na mezinárodním i českém trhu již dávno vytvořily v praxi hojně používané standardy jak procesů divestic – prodeje firmy, tak i akvizic – kupování firem nebo částí obchodních podílů investory.

Divestice - prodej firmy - je složitým procesem, který předpokládá individuální přístup, diskrétnost a určitý algoritmus speciálních opatření na každé etapě prodeje, počínaje předprodejní přípravou, zpracováním strategie transakce a její postupnou realizací až do finálního vypořádání a předání firmy

Činnost a služby M&A Invest

M&A Invest tvoří tým profesionálů, kteří mají odborné znalosti a bohaté zkušenosti v realizaci transakcí nejrůznějšího charakteru. Disponuje i širokým portfoliem potenciálních investorů z Ruska i zemí SNS, kteří nám předávají své poptávky na akvizice českých firem.

Činnost a služby M&A Invest při prodeji firem vychází z komplexní podpory projektu divestice společnosti a z poskytování služeb ve všech etapách procesu prodeje, od zpracování strategie transakce, předprodejní přípravy, hledání investorů až do finálního vypořádání a předání firmy kupujícímu.

M&A Invest obvykle řídí celý transakční proces prodeje firmy, ale nabízí klientům i možnost využití jenom dílčích služeb.

Souběžný prodej firmy na českém trhu – bonus pro naše klienty

M&A Invest se vždy snaží o to, aby služby poskytované klientům měly co nejširší efektivní charakter a zároveň, aby pro ně byly optimální i z hlediska nákladů.

Nehledě na to, že prioritním trhem jsou pro nás země bývalého SSSR, máme odborný potenciál a nezbytné zkušenosti pro souběžný prodej firmy i na českém trhu na základě dohody s klientem.

Celý postup procesu divestice, včetně nastavení úrovně diskrétnosti, taktiky prezentací akvizičních nabídek a seznamu potenciálních investorů podle „long list of investors“ českého trhu se koordinuje s klientem.

Při prodeji firmy na českém trhu M&A Invest nevyžaduje exkluzivitu.

Prodej společnosti na českém trhu nezvyšuje cenu služeb M&A Invest a je bonusem pro naše klienty.

Spektrum prodávaných firem

Naše základní spektrum tvoří střední a menší firmy s obratem od desítek do stovek milionů korun. Disponujeme však odborným potenciálem, možnostmi a kontakty na velké ruské finanční i strategické investory pro realizaci prodejů velkých českých podniků.

M&A Invest prodává jak ziskové firmy, tak i společnosti, které se nacházejí v krizovém stavu, pokud mají rozvojový potenciál.

Úspěšně prodáváme i menší firmy

Vzhledem k tomu, že v Česku trvale žije hodně občanů z Ruska, Ukrajiny a zemí SNS, přičemž mnoho se na přesídlení ještě chystá, existuje stabilní poptávka investorů na akvizici menších regionálních firem.

Majitelům menších českých firem, které se rozhodly svou firmu prodat, nabízí M&A Invest možnost využít levnější varianty komplexních služeb, kterými jsou dílčí balíčky služeb nebo dokonce i jednotlivé služby. Například, pouhé zveřejnění akviziční nabídky v našem ruském katalogu www.cz-realty.ru, který podle hlavních klíčových slov zaujímá 1. až 5. místo jak ve vyhledavači Google.ru, tak i v ruském vyhledavači Yandex.ru.