M&A Aliance

Prodej obchodních podílů a akcií českých společností ruským investorům

Prodej části obchodního podílu nebo určitého procenta akcií v obchodní korporaci silnému ruskému investorovi může, díky synergickému efektu a kapitálovému vstupu, napomáhat dalšímu růstu firmy a její expanzi na nové trhy.

V určité fázi rozvoje prakticky každé firmy se její progres formou růstu kapacit, rozšiřování produktového portfolia nebo posílení pozic na trhu postupně zpomaluje a stává se natolik komplikovaným a náročným na kapitálové vklady a investice, že využití možnosti prodeje části obchodního podílu nebo akcií se ukazuje jako nejefektivnější instrument dosažení strategických cílů dalšího rozvoje společnosti.

Synergický efekt daný vstupem ruského partnera do firmy může překonat všechna očekávání, protože v některých případech otevírá společnému podniku přístup k levnějším ruským surovinám a technologiím, napomáhá vývoji nových produktů a rozšiřuje odbytové možnosti na trhy Ruska i zemí SNS. Na druhé straně se může stát výchozí základnou i pro vývoz produkce na Západ. S obdobným přínosem můžeme v důsledku koncentrace sil a znalostí počítat i v oblasti know-how a managementu.

Pokud má ruský investor zájem o akcie nebo o obchodní podíl v české firmě a chce se v ní stát společníkem, pak většinou dobře zná dané odvětví, má jasnou představu o jejím rozvoji i o perspektivách byznysu ve společném podniku.

Specifické rysy prodeje části obchodního podílu nebo akcií

V závislosti na strategických cílech si prodávající musí především ujasnit, jaký obchodní podíl a jaká práva s ním spojená chce prodat. Může to být 51% s prodejem manažerské kontroly nebo i jiný objem s dostatečným hlasovacím vlivem. Je možno prodat i malý podíl, ale v tomto případě je nezbytné přesně formulovat akviziční nabídku – ruskému investorovi z ní musí být jasné, co spolu s části obchodního podílu ještě kupuje a jaká role se mu ve společném podniku navrhuje.

V některých případech musí majitelé společnosti při formulování akviziční nabídky provést revizi a korekturu společenské smlouvy.

Stanovení rozpětí adekvátní prodejní ceny

Adekvátní cena za nabízený podíl ve společnosti je klíčovým faktorem v transakci. Pokud je cena nepřiměřeně vysoko, pak se může stát, že se kupec nenajde.

Při propočtu adekvátní ceny prodávaného podílu je většinou třeba začít od stanovení aktuální tržní hodnoty celé firmy a teprve potom, v závislosti na právech spojených s prodejem obchodního podílu, vymezit rozpětí ceny, za kterou ho lze prodat.

Proces prodeje obchodního podílu ve firmě

Proces prodeje obchodního podílu ve firmě je do značné míry podobný prodeji celé firmy. Rozdíly je možno najít v tom, že rizika investora, spojená s koupí minoritního podílu, se liší od rizik při kupování celé společnosti.

Koupě části obchodního podílu firmy je pro řadu ruských investorů vhodnou formou akvizice, která zajišťuje vstup na evropský trh. Pro kupce rovněž mizí problémy spojené s řízením společnosti, což je pro mnohé ruské investory pozitivním faktorem. Většina z nich se totiž nechce zabývat operativním řízením českých podniků, a proto ho nechávají v rukou českého managementu.

Služby M&A Invest

M&A Invest tvoří tým profesionálů, kteří mají odborné znalosti a bohaté zkušenosti v realizaci transakcí při prodeji jak majoritních, tak i minoritních obchodních podílů. Disponuje i širokým portfoliem potenciálních investorů z Ruska i zemí SNS, kteří nám předávají své poptávky.

Činnost a služby M&A Invest při prodeji obchodních podílů českých firem ruským investorům vycházejí z komplexní podpory procesu divestice a z poskytování služeb prodávajícím na všech etapách procesu prodeje, od zpracování strategie transakce, předprodejní přípravy, hledání investorů, až do finálního vypořádání a post-transakční integrace.

M&A Invest obvykle řídí celý transakční proces prodeje, ale svým klientům nabízí i možnost využívání dílčích služeb.

Podle zájmu klienta může M&A Invest zajistit prodej nejenom u investorů z Ruska a zemí SNS, ale současně i na českém trhu.

Celý průběh prodeje části obchodního podílu, včetně nastavení úrovně diskrétnosti, taktiky prezentací akvizičních nabídek, seznamu potenciálních investorů podle „long list of investors“, M&A Invest vždy koordinuje s klientem.

Při prodeji obchodního podílu české firmy na trzích Ruska a zemí SNS vyžaduje M&A Invest teritoriální exkluzivitu. Při prodeji na českém trhu není exkluzivita nutná.