M&A Aliance

Podmínky spolupráce při prodeji firem, obchodních podílů a hotelů

 1. Spolupráce probíhá pouze napřímo s vlastníky bez prostředníků.
 2. M&A Invest prohlašuje, že při vykonávání služeb vynaloží veškerou svoji odbornost, zdroje a úsilí v rozsahu, který je možno rozumně vyžadovat tak, aby poskytované služby byly provedeny na vysoké profesionální úrovni, aby byl vybrán vhodný investor a transakce se uskutečnila podle představ klienta.
 3. Netrváme na exkluzivních teritoriálních právech pro M&A Invest. Podmínky dohody předpokládají určitá exkluzivní práva vztahující se na konkrétní zájemce, kteří prostřednictvím naší společnosti vyjádřili písemný zájem o koupi formou Letter of intend.
 4. Na základě dohody obou stran se prodej může uskutečnit rovněž na území České republiky.
 5. První konzultace poskytujeme prodávajícímu zdarma.
 6. Klient má právo si objednat jakýkoliv balíček služeb nebo i dílčí službu ze seznamu služeb zveřejněného na webových stránkách M&A Invest.
 7. V případě, že si klient objedná dílčí službu a ne celý komplex služeb M&A Invest, má právo ji plně využívat podle svého rozhodnutí, ale nesmí ji předávat ke komerčnímu využívání třetím osobám.
 8. V případě poskytnutí celého komplexu služeb od A do Z klientu, platba služeb poskytnutých M&A Invest se provádí podle dohody postupně vždy po ukončení jednotlivých etap.
 9. Provize za zprostředkování se platí po vypořádání transakce.
 10. V procesu předprodejní přípravy, jakož i při přípravě prodejních materiálů, se klient zavazuje poskytnout společnosti M&A Invest pravdivé a nezkreslené informace o stavu předmětu prodeje a neskrývá negativní nuance ovlivňující uskutečnění transakce.
 11. M&A Aliance garantuje dohodnutou úroveň diskrétnosti prodeje.
 12. Odpovědnost M&A Invest za škodu. M&A Aliance odpovídá za veškeré škody zahrnující přímé ztráty, následné a související škody včetně ušlého zisku, který může utrpět klient nebo prodávající společnost v přímém důsledku úmyslného porušení podepsané smlouvy či hrubé nedbalosti při jednání či opomenutí M&A Invest vzniklé v průběhu plnění smlouvy.
 13. V případech, kdy klient využívá služby «Zveřejnění nabídky v katalogu www.cz-realty.ru» a sám připravuje nabídku, M&A Invest nenese odpovědnost za její obsah.
 14. Při využití služby «Zveřejnění nabídky v katalogu» platí klient polovinu hodnoty služeb jako zálohu a druhou polovinu v průběhu 7 dní po zveřejnění nabídky v katalogu.