M&A Aliance

Komplexní služby M&A Invest související s prodejem firmy

M&A Invest nabízí svým klientům transakční poradenství a komplexní služby při divestice společnosti, který zahrnuje:

V předprodejní přípravě

 • transakční poradenství
 • poradenství v otázkách souvisejících se strategií a plánováním transakce
 • zabezpečení indikativního ocenění společnosti
 • přípravu prezentačních materiálů a akviziční nabídky (ve dvou jazycích: ruském a českém)
  - Teaser - krátkou anonymní akviziční nabídku
  - Informační memorandum - na rozdíl od teaseru jde o komplexní dokument s detailními informacemi o prodávané firmě.
 • přípravu data-room
 • součinnost při přípravě Vendor Due Diligence (v případě potřeby)

Při distribuci akviziční nabídky a prezentační komunikaci

 • distribuci akviziční nabídky investorům
 • zveřejnění nabídky v katalogu www.cz-realty.ru
 • komunikaci s potenciálními investory a jejich filtraci
 • získání potvrzení předběžného zájmu od investora ve formě Letter of intent
 • zabezpečení podpisu smlouvy o ochraně důvěrných informací – NDA
 • poskytnutí Informačního memoranda investoru a jeho konzultování v otázkách předpokládané transakce
 • prohlídku prodávané společnosti investorem
 • pomoc při komunikaci na jednáních a v diskuzích

Při jednání o závazné nabídce

 • pomoc Investorovi při uskutečnění prověrky Due diligence
 • služby mediátora, účast v jednáních a diskuzích
 • příprava strategie integrace, sestavení integračního plánu a transakční dokumentace
 • pomoc Investorovi v otázkách získání kreditního spolufinancování transakce ze strany českých bankovních domů
 • poradenství při eliminaci hrozících rizik, zajištění garancí a záruk, formulování odkládacích podmínek (conditions precedents)

Při jednání o smlouvě a realizaci transakce

 • součinnost při přípravě finální smlouvy a vypořádání transakce
 • součinnost při převzetí společnosti kupujícím
 • kontrolu plnění dohodnutých podmínek
 • pomoc v post-transakční integraci

Při podpisu smlouvy o poskytnutí plného komplexu služeb se počítá s odměnou M&A Invest formou postupných paušálních plateb za provedené služby, vždy po realizaci jednotlivých etap. Provize za zprostředkování se platí po vypořádání transakce.

Jednotlivé druhy služeb M&A Invest pro transakce s menším finančním objemem

Při prodeji nevelkých firem vycházíme z toho, že rozpočet financování procesu prodeje je omezený finančním rozměrem transakce a v některých případech i slabším ekonomickým stavem firmy. S ohledem na to, po dohodě s klientem, můžeme zmenšit objem poskytovaných služeb a jejich celkovou cenu. Vycházíme při tom z rozumného kompromisu mezi nezbytnou kvalitou služeb a konečným cílem společnost prodat.

Cena služeb se stanoví na základě dohody.